Tá an suirbhé dúnta / Survey is closed

Níltear ag glacadh le freagraí ar an suirbhé seo faoi láthair / This survey does not accept responses at this time

Go raibh maith agat as spéis a léiriú inár suirbhé. Le haghaidh tuilleadh eolais féach suíomh gréasáin na hOifige www.cso.ie/ga.

Thank you for your interest in our survey, for further information, please see the CSO website www.cso.ie.

Cliceáil anseo chun filleadh.

Click here to return.