Seol suirbhé / Launch a survey

Sonraí Riachtanacha / Required Data

*Tá d'ainm úsáideora agus d'uimhir aitheantais phearsanta (UAP) luaite ar an gcomhfhreagras a seoladh chugat ón bPríomh-Oifig Staidrimh.
You will find your CSO identifier and PIN printed on the notification issued to you by the Central Statistics Office.